Sekonden Logo

Sekonden

Sätt oss i system!

Tjänster

Integration

Ett naturligt inslag i nästan alla IT-projekt. Att slå ihop data från flera olika system i syfte att skapa värde för verksamheten är något av en specialitet för oss.

Support

Vi erbjuder både andra- och tredjelinjesupport inom våra kunskapsområden. Givetvis förvaltar vi även de produkter vi utvecklar.

Systemutveckling

Systemutveckling är kärnan i vår verksamhet, och det är vad vi brinner för. Vi har specialiserat oss på Microsofts produkter, och vi är ett certifierat Microsoft Partner-företag.

Vi utvecklar för såväl desktop som web, och vi använder huvudsakligen C#, WPF och ASP.NET i vårt dagliga arbete. Hos oss finns utvecklare på alla nivåer, från junior till arkitekt.

Projektledning

För att ett projekt ska nå uppställda mål inom givna ramar krävs en väl fungerande projektledning. Sekonden har lång och god erfarenhet av att driva såväl små som stora projekt.

Systemarkitektur

Vi kan tillhandahålla kompetens för att bygga system från grunden. Vi erbjuder kompletta lösningar med både systemdesign och databasdesign, men även lösningar som kompletterar system du redan har.

Referenser


Kunder

Siemens Siemens Energy SGI Region Östergötland Fluid SAAB Kongsberg MatHem Swisslog Alfa Laval Cambrex

Om Sekonden

Vi grundade Sekonden år 1994 och har sedan starten växt till en konsultfirma med ett femtontal anställda och en del underkonsulter. Sekondens mål är att växa långsamt och stabilt, och bara ta in medarbetare som vi känner är rätt personer för företaget. Vi kan hjälpa till att effektivisera processer eller integrera såväl nya som gamla system med varandra.

Vi erbjuder konsulttjänster där vi bistår med kompetent personal som deltar i utvecklingsprojekt som drivs av er. Våra konsulter kan antingen delta på plats hos er eller arbeta från vårt eget kontor, och vi kan antingen jobba på timbasis eller sälja kompletta lösningar till fastpris.

Vi tror på långsiktiga kundrelationer och en nära kontakt med våra uppdragsgivare. Långsiktigheten gör att vi lär känna våra kunders verksamhet, och på så sätt kan vi hjälpa till att ta fram de bästa lösningarna. För oss innebär “nära kontakt” att vi vill jobba tillsammans med kunden istället för åt kunden. Vår filosofi är att när det går bra för kundens verksamhet går det även bra för oss. Det gör det extra viktigt för oss att inte bara erbjuda en lösning, utan också försöka ta fram en lösning som är hållbar över tid.

Kundnöjdhet är av största vikt för att kunna uppnå detta, och därför är vi väldigt måna om att våra kunder ska trivas både med våra konsulter och med Sekonden som företag.

Värderingar

Trygghet

Vi vill att våra kunder är nöjda. Därför erbjuder vi inte bara “resurser”. Vi ser kundrelationen som ett långsiktigt åtagande, där vi tillsammans arbetar för kundens bästa.

Vi tror på ärlighet, och vill därför att våra konsulter inte bara utför de uppgifter de blir tillsagda att göra, utan också berättar när de ser en lösning som är bättre för dig som kund.

En anställd på Sekonden ska känna sig trygg i vetskapen att vi står upp för varandra. Vi är som en omtänksam familj. Relationen med Sekonden som arbetsgivare ska vara lika oproblematisk som för en kund; öppna kort och långsiktigt handlande i alla scenarier.

Kompetens

Vi har ett brett spann av kompetenser på företaget, och om ett problem är för komplext för en ensam resurs så har vi fler som kan backa upp med sakkunskap. Vi har experter inom många teknikområden, och vi kan utnyttja detta för att leverera mervärde till våra kunder.

När du anlitar en Sekonden-konsult anlitar du inte bara en expert - du får dessutom den samlade kunskapen från våra andra experter som stöd.

Vi tycker att det är viktigt med kompetensutveckling, så vi försöker få till kompetensutvecklande aktiviteter när det finns möjlighet. Förutom våra kvällsträffar med videokurser kan vi skicka personal på konferens eller sponsra Swenug-föreläsningar med lokal och mat.

Samarbete

En nöjd kund är en bra kund, och en nöjd kund återkommer. Därför lägger vi stor vikt vid att verkligen förstå behoven hos våra kunder, så att vi kan vara säkra på att vi levererar nytta och värde.

Vi ser inte oss själva som inhyrda resurser, utan snarare som långsiktiga samarbetspartners som jobbar tillsammans mot samma mål. Genom att ha långa uppdrag med samma kund kan vi lära oss kundens domän och behov.

Vi tror att den inställningen gynnar båda parter.

Visste du att...

Teamet

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler.
Sekonden är en certifierad Microsoft-partner
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.